Creadors sense vacances

Imatge gràfica Creadors sense Vacances

Imatge gràfica per la Setmana d’Art i Creació que organitza Tantàgora al mes de Juliol.
La finalitat de la imatge era transmetre la idea que els creadors sempre estan creant fins i tot en època de vacances. Per això és crea el logotip del cicle amb un element que ratlla (anul·la) les vacances per transmetre la idea que els creadors no tenen vacances, creadors constants. Són com bombetes que están sempre encesses i atentes al que els envolta.

CLIENT: TANTÀGORA

CSV_nu_01Imagen gráfica Creadors Sense Vacances

Imagen gráfica para la Semana de Arte y Creación que organiza Tantàgora el mes de Julio.
La finalidad de la imagen era transmitir la idea de que los creadores siempre están creando incluso en época de vacaciones. Por ello se crea el logotipo del ciclo con un elemento que raya (anula) las vacaciones para transmitir la idea de que los creadores no tienen vacaciones, creadores constantes. Son como bombillas que están siempre encendidas y atentas a lo que les rodea.

CLIENTE: TANTÀGORA

CSV_nu_01Graphic and Poster for Creadors Sense Vacances

Graphic image for an Art and Creative Week organized by Tantàgora the month of July.
The purpose of the image was to convey the idea that the creators are always creating even at holiday time.The logo has a skate element (voids) the holiday to convey the idea that the creators did not have holidays, they are reators constantly. They are like light bulbs that are always on and attentive to their surroundings.

CUSTOMER: TANTÀGORA

CSV_nu_01

Facebook   Twitter   Pinterest