Diàlegs

DIÀLEGS

Diàlegs són un cicle de trobades informals, on en cada una d’elles es convida a un creador consolidat perquè parli de la seva pràctica creativa, del procés d’aprenentatge i del seu punt de vista de la realitat actual. Aquestes trobades es porten a terme en espais singulars i no pensats estrictament pels continguts culturals, com poden ser espais de la ciutat buits o pendents de rehabilitar, per això el tema arquitecònic i la perspectiva són importants a la gràfica. Juntament amb la D de Diàlegs, una per a cada disciplina. I cada disciplina un color, per tal de reforçar la comunicació de la temàtica de cada diàleg.

CLIENT: TRAMOIA CULTURA

DIALEGS_02

DIALEGS_03

Facebook   Twitter   Pinterest