Estudios 365

Logotip i web

Estudios365 és una consultora técnica especialitzada en concursos d’obres i serveis. Destaca per la seva plataforma online i els serveis que ofereix. S’ha treballat perquè la nova marca transmeti una imatge dinàmica, actual i professional. Amb la nova web s’aconsegueix una bona usabilitat i una bona estructura de la informació i serveis.

CLIENT: ESTUDIOS 365

e365_02 e365_03

Facebook   Twitter   Pinterest