FLIC 2013-2014

IMATGE GRÀFICA FLIC

El Flic és un festival de literatures i arts infantil i juvenil que itinera per diverses poblacions i espais culturals de tot el territori. Apropa la creació a partir de la literatura per infants i joves i fomenta la lectura amb l’experimentació en la transmissió i promoció literària.

CLIENT: FLIC     IL·LUSTRACIONS: ARNAL BALLESTER

flic_2013_2014

Facebook   Twitter   Pinterest