Grimm, exposició itinerant

GRIMM a la Catalana: Projecte expositiu itinerant
L’objectiu era aconseguir una mostra educativa, lúdica, dinàmica i sobretot diàfana.  I que funcionés com a punt de lectura i redescobriment de l’obra dels Grimm, destinat a infants i adults. Per això, es decideix construir amb cartró (un material lleuger per transportar) les 5 lletres de la paraula GRIMM.
Aquestes tipos serveixen com a plafons on ubicar el contingut de l’exposició. A les mateixes lletres s’hi imprimeix el contingut gràfic de la mostra i els contes, aquests últims il·lustrats per el dibuixant JOMA. El resultat és una mostra viva, que s’adapta a l’espai on itinera i així genera diferents versions de la pròpia exposició.

CLIENT: TANTÀGORA      Il·LUSTRACIÓ: JOMA      FOTOGRAFIES: MARIA ORTEGA

GRIMM_nu_01 GRIMM_nu_02GRIMM a la Catalana: Projecte expositiu itinerant
El objetivo era conseguir una muestra educativa, lúdica, dinámica y sobre todo diáfana. Y que funcionara como punto de lectura y redescubrimiento de la obra de los Grimm, destinado a niños y adultos. Por ello, se decide construir con cartón (un material ligero para transportar) las 5 letras de la palabra GRIMM.
Estas tipos sirven como paneles donde ubicar el contenido de la exposición. En las mismas letras se imprime el contenido gráfico de la muestra y los cuentos, estos últimos ilustrados por el dibujante JOMA. El resultado es una muestra viva, que se adapta al espacio donde itinera y así genera diferentes versiones de la propia exposición.

CLIENTE: TANTÀGORA      IlUSTRACIÓN: JOMA      FOTOGRAFIAS: MARIA ORTEGA/TANTÀGORA

GRIMM_nu_01 GRIMM_nu_02GRIMM a la Catalana: Projecte expositiu itinerant
Travelling exhibition that shows the differences in the original stories comparing them GRIMM Catalan versions. Presentation made with cardboard to facilitate weight during transport, as it is an exhibition.

CUSTOMER: TANTÀGORA      ILUSTRATION: JOMA      PHOTOGRAPHS: MARIA ORTEGA/TANTAGORA

GRIMM_nu_01 GRIMM_nu_02

Facebook   Twitter   Pinterest