Llibrets, llibrons, llibretxos

Ruta literària amb bici

Creació de la imatge gràfica de la Ruta Literària que es va fer per Sant Jordi a Barcelona. Una ruta amb bicicleta on a cada punt explicaven contes per adults i joves. Realització del full de ruta, aquest cadascú s’el podia descarregar desde la web, imprimir i penjar al manillar de la bicicleta per tal de fer la ruta més còmode i fàcil. També es van fer banderoles i tota la comunicació online.

CLIENT: TANTÀGORA

llibrets_nu_01Ruta literaria en bici

Creación de la imagen gráfica de la Ruta Literaria que se hizo por Sant Jordi en Barcelona. Una ruta en bicicleta donde en cada punto contaban cuentos para adultos y jóvenes. Diseño de la hoja de ruta, que sepodía descargar desde la web, imprimir y colgar en el manillar de la bicicleta para hacer la ruta más fácil y cómoda. También se hicieron banderolas y toda la comunicación online.

CLIENTE: TANTÀGORA

llibrets_nu_01Literary trail bike

Creating the graphic image of Literary Route of Sant Jordi in Barcelona. A bike path where in each point there was a Storyteller for adults and youth. We design a roadmap, which you could downloaded from the web, print and hang on the handlebars of the bike to make the path easier and more comfortable. There were also banners and all online communication.

CUSTOMER: TANTÀGORA

llibrets_nu_01

Facebook   Twitter   Pinterest