Menaixatruà

Proposta d’identitat per un Bar

Proposta de logotip per un Bar-Restaurant del Teatre Auditori. Lloc on s’expliquen i mostren històries, textos, músiques, obres, poesies…. tot això representat a través d’un joc tipogràfic amb elements propis del món de la restauració.

menaix_nu_01Propuesta de identitat per un Bar

Propuesta de logotipo para un Bar-Restaurante del Teatro Auditorio. Lugar donde se explican y muestran historias, textos, músicas, obras, poesías …. todo ello representado a través de un juego tipográfico con elementos propios del mundo de la restauración.

menaix_nu_01Identity for a Pub

Logo proposal for a Bar-Restaurant Auditorium Theatre. Place where you explain and show stories, text, music, plays, poetry …. all represented through a typographical game with elements from the world of restoration.

 

menaix_nu_01

Facebook   Twitter   Pinterest