Tramoia

Identitat per una empresa de Produccions Culturals

El nom Tramoia que prové dels antics treballadors del teatre, que manipulaven tots els decorats. A partir d’aquí ens inspiren les formes de tots els elements d’un teatre, les trames, l’escenari, les butaques, interpretats des d’una vista plana. Aquestes formes geomètriques diferents, són les que formen el logotip. Aquestes s’utilitzen en part també com a elements gràfics per a les aplicacions de la identitat. Sempre donant a la marca un aire fresc i alhora càlid, artesanal i proper, cultura feta a mida, cuidant tots els detalls.

CLIENT: TRAMOIACULTURA.CAT       FOTOGRAFIES: MARIA ORTEGA

TRAMOIA_nu_01TRAMOIA_nu_02

Identidad para una empresa de Producciones Culturales

Partiendo del nombre TramoIa que proviene de los antiguos trabajadores del teatro, que manipulaban todos los decorados. Nos inspiramos en las formas de todos los elementos de un teatro, las tramas, el escenario, las butacas, interpretados desde una vista plana. A partir de todas estas formas geométricas diferentes, se crea el logotipo. Estas formas se utilizan en parte también como elementos gráficos para las aplicaciones de la identidad. Siempre dando a la marca un aire fresco y al mismo tiempo cálido, artesanal y cercano, cultura hecha a medida, cuidando todos los detalles.

CLIENTE: TRAMOIACULTURA.CAT       FOTOGRAFIES: MARIA ORTEGA

TRAMOIA_nu_01TRAMOIA_nu_02

Identity for a Cultural Business Prdouccions

Tramoia name comes from the ancient theater workers, who handled all the sets. We were inspired by the forms of all the elements of a theater, the frames, the stage, the seats, interpreted from a flat view. From all these different shapes, we created the logo. These forms are used partly as graphical elements for identity applications. Always giving the brand a fresh and warm at the same time, craftsmanship and close, tailored culture, attention to details.

CUSTOMER: TRAMOIACULTURA.CAT       FOTOGRAFIES: MARIA ORTEGA

TRAMOIA_nu_01TRAMOIA_nu_02

Facebook   Twitter   Pinterest